Begin vandaag nog met gezonder werken

Doe ook mee met de online preventietool om gezonder en veiliger aan het werk te kunnen. Vul de verstrekte code in, of vraag een code aan!

Vraag nu de code aan voor de preventietool

Vraag een code aan om mee te doen aan de preventietool. Dit kan door contact met ons op te nemen.

Gezonder-werken.nl
E-mail: info@sal-personeel.nl
Tel.: 046 4375 001

Begin vandaag nog met gezonder werken

Wachtwoord vergeten? Klik hier om een nieuw aan te vragen.

Wachtwoord vergeten.

Vul je e-mailadres in om per e-mail een tijdelijk wachtwoord te ontvangen. Zodra je bent ingelogd moet je het tijdelijke wachtwoord verplicht veranderen.

Privacy statement
& Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gezonder-werken.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van www.gezonder-werken.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gezonder-werken.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van individuele en persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (op www.gezonder-werken.nl verlangen wij een aantal van je individuele en persoonsgegevens) legt Gezonder-werken.nl je gegevens vast. Deze gegevens zijn alleen in geanonimiseerde en niet tot het individu herleidbare vorm beschikbaar voor derden, zoals de werkgever, kennisinstellingen (t.b.v. bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek) en verzekeraars. Alleen Gezonder-werken.nl heeft toegang tot de individuele gegevens en gaat daar met de grootste omzichtigheid mee om. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het individu en zal nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden dan de verbetering van de zelfregie van het individu.

Informatie verkregen via deze site
Gezonder-werken.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld en kan nooit een bezoek aan huisarts of specialist vervangen.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Gezonder-werken.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Disclaimer Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website, kan Gezonder-werken.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van (de informatie op) deze website. Mochten er ondanks de constante zorg onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de website niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit Gezonder-werken.nl aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gezonder-werken.nl.

Virussen & Misdrijven
Gezonder-werken.nl werkt hard om de website www.gezonder-werken.nl te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar Gezonder-werken.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Jij bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Deze enquete maakt ondermeer gebruik van RAND-36. En heeft in de opzet gebruik gemaakt van "Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de RAND-36", door Karen I. van der Zee en Robbert Sanderman (ISBN 90 72156 60 9).


Copyright
© Copyright Gezonder-werken.nl 2013. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze site (gezonder-werken.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Gezonder-werken of zijn gelicenceerd aan Gezonder-werken.

Bugrapportage.

Deze applicatie bevindt zich in de ontwikkelfase (beta) waarin we steeds bezig zijn met het optimaliseren van het gebruiksgemak en de werking. Daarbij wordt uw hulp enorm op prijs gesteld.

Ontdekt u nog ergens een foutje in deze tool? Neem contact met ons op middels deze pagina, en we lossen het probleem zo snel mogelijk op. Alvast bedankt voor uw hulp aan het verbeteren van de online preventietool!